Abstract


Bij deze opnamen ben ik steeds op zoek naar details, iets minimalistisch in een onderwerp. Probeer een ander oog te werpen op dagdagelijkse onderwerpen om aan een bepaalde abstractie te komen.

In these shots I am always looking for details, something minimalistic in a subject. Try to look at daily subjects with a different eye, to arrive at a certain form of abstraction.

Do it with paint

Colors of Fabric

Stones